Ojedinělá nabídka prodeje domu
v historickém centru města Brna.

A rare opportunity to acquire an elegant historical house set 
in desirable location, Brno – city centre.

Ojedinělá nabídka prodeje domu v historickém centru města Brna, v těsném sousedství Zelného trhu, katedrály Petrov, mnoha kvalitních restaurací, kaváren, barů, obchodů.


Jedná se o Wutzelhoferův dům, který pochází z poloviny 15 století a je jednou z nejstarších dochovalých staveb v Brně. Dům samotný vznikl někdy kolem roku 1450. Pro brněnskou architekturu unikátní objekt, který byl vystavěný hrázděnou konstrukcí. Do dnešní podoby přestavěn někdy po roce 1634. Sklepy pod domem pocházejí patrně z období renesance, sklep směrem k ulici je barokní. Doposud jsou zachované prvky hrázdění, barokní, částečně malované záklopové stropy. Pod střešní krytinou je dochovaná šindelová střecha.

Zásluhou stávající majitelky, byl dům před deseti lety kompletně, precizně a citlivě zrekonstruován do současné podoby. Významnou dominantou celého domu je skleněné schodiště navržené architektkou Evou Jiřičnou.

V domě se nacházejí v úrovni přízemí dva obchodní prostory, a to obchod o výměře 20 m² a dále prostor, který nyní slouží jako kadeřnický a kosmetický salon a zaujímá celkovou plochu 156 m² ve třech podlažích.

Ve druhém patře naleznete nezařízený byt o podlahové ploše 87 m², který leze využít v případě potřeby i jako kancelář.

Třetí a část čtvrtého patra zaujímá nadstandardně zařízený mezonetový byt o ploše 138 m². Tento byt má i parní lázeň a je částečně klimatizovaný.

V druhé části čtvrtého patra se nachází další nadstandardně zařízený, klimatizovaný byt o ploše 53 m².

Všechny byty mají plynový krb. V domě je moderní výtah. Vytápění zajišťuje tepelné čerpadlo. Na střeše se nacházejí solární panely pro ohřev vody. V suterénu přístupném výtahem se nachází technické zázemí domu, mini fitness pro potřeby obyvatelů domu, úklidová místnost a malý úložný sklep.

Parkování lze zajistit dlouhodobým, či krátkodobým pronájmem parkovacích stání, nacházejících se minutu chůze od domu v garážích Velký Špalíček.

Nemovitost představuje velice zajímavou, ojedinělou investiční příležitost do domu s duší a bohatou historií, zajišťující stabilní výnos z pronájmů a zvyšující se hodnoty této nemovitosti díky její jedinečnosti a poloze v srdci Brna.

Další podrobné informace, nezávaznou prohlídku 
a osobní asistenci při prodeji Vám ochotně zprostředkuje 

Tomáš Janištin
Email:

Unique house in the historical center of Brno, in close proximity to Zelný trh, Petrov cathedral, many quality restaurants, cafes, bars, and shops.


Wutzelhofer house dates from the mid-15th century and is one of the oldest preserved buildings in Brno. The house itself was built around 1450. For the Brno architecture it is a unique building, which was built on a half-timbered structure. In its present form it was rebuilt sometime after 1634. The cellars below the house are probably from the Renaissance period, the cellar towards the street is Baroque. Up to now, the recessed elements, baroque, partially painted, raised ceilings are preserved. The shingle roof is preserved beneath the present roofing.

Thanks to the current owner, the house was completely reconstructed ten years ago. An important feature of the house is the glass staircase designed by architect Eva Jiřičná.

On the ground floor of the building there are situated two commercial areas, a shop with an area of ​​20sqm and a space that now serves as a hairdresser and beauty salon and occupies a total area of ​​156sqm over three floors.

On the second floor you will find an unfurnished apartment with a floor area of ​​87sqm, which can be used as an office if needed.

The third and part of the fourth floor you will find a luxuriously furnished duplex apartment with an area of ​​138sqm. This apartment also has a steam bath.

In the second part of the fourth floor there is another well furnished apartment with an area of ​​53 sqm.

All apartments have a gas fireplace. Modern elevator is also part of the house. Heating is provided by the heat pump. On the roof there are solar panels for heating water. In the basement accessible by elevator there is a technical background of the house, a mini-fitness for the needs of the residents of the house, a cleaning room and a small storage cellar.

Parking can be provided by long-term or short-term parking spaces, located a minute's walk from the house in the Great Blocks of Garages.

This property represents a very interesting and unique investment opportunity in a house with a soul and a rich history, ensuring a stable rental income and the increasing value of this property thanks to its uniqueness and location in the heart of Brno.

For further detailed information, personalized assistance and viewing please do not hesitate 
to contact our real estate agency.

Tomáš Janištin
Email:

© Copyright 2021 LIGHTHOUSE alfa, s.r.o. - All Rights Reserved                   Tvorba stránek: www.anno-domini.cz


PRODÁNO